Rakennushuolto Pekka Peltonen
Hörhäntie 2, 17800 Kuhmoinen
040 746 9617
kuhmoinenkeittiot@gmail.com
Rakennushuolto Pekka Peltonen
Kuhmoinen-keittiöt
Hoiva- ja kotipalvelu Johanna Peltonen
040 830 5929
hoivapalvelujohanna@gmail.com
yhteistyökumppanit:
MP-Koneistus Mika Peltonen
0400 805 830
www.mp-koneistus,fi
Sähkötyö J.Peltonen
050 913 6226
www.juhansähkö.net
Website Themes by CoffeeCup Software
Rakennushuolto Pekka Peltonen
Hörhäntie 2, 17800 Kuhmoinen
www.kuhmoinenkeittiot@gmail.com
040 7469617
ASIAKASREKISTERI
TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Rakennushuolto Pekka Peltonen
Osoite: Hörhäntie 2, 17800 Kuhmoinen
Puhelinnumero: 040 7469617
Sähköpostiosoite: kuhmoinenkeittiot@gmail.com
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Pekka Peltonen
Puhelinnumero: 040 7469617
Sähköpostiosoite: kuhmoinenkeittiot@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Rakennushuolto Pekka Peltonen tmi:n asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Henkilötietoja käsitellään lakiin asiakassopimusten, -toimeksiantojen ja -tilausten toteuttamiseksi sekä asiakasviestinnän tarpeisiin.
Käsittelyn perusteena on kulloinkin vallitseva asiakassuhde sopimusten, tilausten tai toimeksiantojen pohjalta.
5. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat
" Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
" Yritysasiakkaan osalta y-tunnus, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
" Laskutusta koskevat ohjeet
Asiakastiedot säilytetään pysyväisluontoisesti. Yhteyshenkilö voidaan muuttaa tai poistaa.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Julkiset rekisterit, rekisteröitävät henkilöt itse.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.
8. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU alueen ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai -laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä.
Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin.
12. Oikeus vaatia tietojen poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.